کلاس خانم ثابت فر

هزینه ثبت نام در دوره: رایگان
هزینه گواهی پایان دوره: رایگان
وضعیت دوره : دوره غیرفعال است
تاریخ ثبت : 1399/3/7
تاریخ شروع دوره : 1399/3/7
تاریخ پایان دوره : 1399/3/7
نوع دوره : دوره آنلاین
نوع تدریس : گروهی
پیش نیاز :

-

وسایل مورد نیاز :

کتاب ریاضی و مداد و پاک کن

اهداف :

-

مفاد درسی :

-

کلاس خانم ثابت فر
مدرسان